Preventief & Complementair

zitten_klein

Ismakogie streeft naar het aanleren van een uitgebalanceerde natuurlijke houding- en bewegingsdynamiek, waardoor (naar de ervaring leert) merkbare therapeutische effecten kunnen optreden.

Logo

logo

Lengte-, breedte- en rustspanning
staan niet op zichzelf, er is een continue vloeiende ritmische afwisseling tussen de drie spanningstoestanden...

Dit is beweging!

Aangesloten bij

aangesloten

FAGT Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten.
RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

De Nederlandse Anne Seidel Ismakogie Vereniging